MENY
STIG ALYHRSÄLLSKAPET
UPPDATERAD
2024-04-04

Meny
UTSTÄLLNINGAR
HISTORIK
SAMLINGARNA
STIFTELSEN
KONTAKT
info@stigalyhr.se
LÄNKAR
webbgalleriet
Galleri Gräne

Stiftelsen StigAlyhrsällskapet

Filmen om Stig Alyhr finns på You-Tube sök på stigalyhr.
Boken om Stig Alyhr
"Målaren som älskade öar"
av Jurgen von Zweigbergk
och Jan Brunius
pris 200 kronor.
Beställ via mail info@stigalyhr.se
Historik

Stig Alyhrsällskapet bildades 1997. Vid sin bortgång 1995 framförde Stig Alyhr önskemål om bildandet av en Stiftelse i sitt testamente.

Makan Christine Alyhr vonZweigbergk testamenterade sin kvarlåtenskap till Stiftelsen StigAlyhrsällskapet vid sin bortgång 2005.

Genom ett gåvobrev 2007 överlät Jurgen vonZweigbergk i strid med makans yttersta vilja fastigheten Simunds Fårö (Stig Alyhrgården) till sina döttrar.

En rättsprocess om arvet vid Gotlands tingsrätt avslutades genom en förlikning i februari 2016 där Stiftelsen erhöll 1 milj kr och konstsamlingen

Jurgen von Zweigbergks döttrar erhöll fastigheten. Fastigheten avyttrades kort därefter av döttrarna för 7,5 milj kr.

Samlingarna är katalogiserade.


samlingarna
avyttradeSolros och tupp