MENY
STIG ALYHRSÄLLSKAPET
UPPDATERAD
2021-10-13

Meny
UTSTÄLLNINGAR
HISTORIK
SAMLINGARNA
STIFTELSEN
KONTAKT
info@stigalyhr.se
LÄNKAR
webbgalleriet
Galleri Gräne
Fotograf
ulrikafinnberg

UTSTÄLLNINGAR 2022

Medlemsiformation

Filmen om Stig Alyhr finns på you tube sök på stig alyhr.

förtroendevalda
Stiftelsen StigAlyhrsällskapet; Maj Wennerdahl, Elisabet Johansson, Leif Harrysson ordf, revisorer Curt Svedberg, Lennart Lindgren
Stig Alyhr Sällskapet; Maj Wennerdahl, Nillan Molin, Lena Johansson, Tommy Nordahl, Leif Harrysson


Boken om Stig Alyhr
"Målaren som älskade öar"
av Jurgen von Zweigbergk
och Jan Brunius
pris 200 kronor.
Beställ via mail info@stigalyhr.se
Historik

Stig Alyhrsällskapet bildades 1997. Vid sin bortgång 1995 framförde Stig Alyhr önskemål om bildandet av en Stiftelse i sitt testamente.

Makan Christine Alyhr vonZweigbergk testamenterade sin kvarlåtenskap till Stiftelsen StigAlyhrsällskapet vid sin bortgång 2005.

Genom ett gåvobrev 2007 överlät Jurgen vonZweigbergk i strid med makans yttersta vilja fastigheten Simunds Fårö (Stig Alyhrgården) till sina döttrar.

En rättsprocess om arvet vid Gotlands tingsrätt avslutades genom en förlikning i februari 2016 där Stiftelsen erhöll 1 milj kr och konstsamlingen

Jurgen von Zweigbergks döttrar erhöll fastigheten. Fastigheten avyttrades kort därefter av döttrarna för 7,5 milj kr.

Siftelsen har påbörjat katalogiseringen av samlingarna och en framtida utställningsverksamhet.


samlingarna