MENY
STIG ALYHRSÄLLSKAPET
UPPDATERAD
2023-07-19

Meny
UTSTÄLLNINGAR
HISTORIK
SAMLINGARNA
STIFTELSEN
KONTAKT
info@stigalyhr.se
LÄNKAR
webbgalleriet
Galleri Gräne

Stiftelsen StigAlyhrsällskapet

Utställning Langska huset i Visby

Tid lördagen 11 oktober till torsdagen 23 oktober 2023, tisdag - söndag 12.00 till 16.00

Filmen om Stig Alyhr finns på you tube sök på stig alyhr.


samlingarna
Boken om Stig Alyhr
"Målaren som älskade öar"
av Jurgen von Zweigbergk
och Jan Brunius
pris 200 kronor.
Beställ via mail info@stigalyhr.se
Historik

Stig Alyhrsällskapet bildades 1997. Vid sin bortgång 1995 framförde Stig Alyhr önskemål om bildandet av en Stiftelse i sitt testamente.

Makan Christine Alyhr vonZweigbergk testamenterade sin kvarlåtenskap till Stiftelsen StigAlyhrsällskapet vid sin bortgång 2005.

Genom ett gåvobrev 2007 överlät Jurgen vonZweigbergk i strid med makans yttersta vilja fastigheten Simunds Fårö (Stig Alyhrgården) till sina döttrar.

En rättsprocess om arvet vid Gotlands tingsrätt avslutades genom en förlikning i februari 2016 där Stiftelsen erhöll 1 milj kr och konstsamlingen

Jurgen von Zweigbergks döttrar erhöll fastigheten. Fastigheten avyttrades kort därefter av döttrarna för 7,5 milj kr.

Samlingarna är katalogiserade.

avyttradeSolros och tupp